You are here

Home

Toegangsrechten

Alle gegevens worden opgeslagen in een SQL database. Gebruikers van Expediplan melden zich automatisch aan met hun Windows account. Vanuit Expediplan worden de rechten van de gebruikers verder ingesteld. Medewerkers worden in groepen geplaatst waarbij de groepen specifieke rechten bezitten. De rechten van een groep bestaat uit een verzameling acties die zijn toegekend aan de groep.

  • Rechten toekennen via groepen.
  • Authenticeren met Windows account.
  • Optioneel inloggen via gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikers rechten instellen

Per gebruiker kan optioneel een inlog wachtwoorden worden ingesteld. Rechten worden toebedeeld door het toewijzen van groepen.

Groepen toekennen aan gebruiker

Toekennen van groepen aan de gebruiker is overzichtelijk door de 2 velden dialoog. Deze toont de toegewezen en nog beschikbare groepen. Behoort een gebruiker tot meerdere groepen, dan gelden de hoogste rechten (cumulatief).

Acties toekennen aan groepen

Acties worden aan de groepen toegewezen door het aanvinken van de 'Toegestaan' box. Het tabblad 'gebruikers' toont een overzicht van alle gebruikers die tot deze groep behoren.